Information

På militärflygfältet Slätten i Skillingaryd har det förekommit flyg sedan 1910-talet.


Området har tidigare används som militär övningsplats sedan 1600-talet. På 1980-talet minskade militären sin användning av fältet, då började enskilda modellflygare använda Slätten som modellflygfält.


Militärledningen har hela tiden varit positiva till modellflygverksamhet.


Fältet ligger nära samhället och är hotat av bebyggelse. För att bättre kunna bevaka våra intressen, och lättare kunna kontakta olika myndigheter diskuterades att bilda en modellflygklubb.

RFK Skilling

GPS-koordinater: N 57° 25' 22.39", E 14° 5' 49.48

Kontakta oss


Klubbens namn: Radioflygklubben Skilling

Adress:

 C/O Kenneth Jönsson

 Frejagatan 9

 568 31 Skillingaryd

Organisationsnummer: 828001-1456

Kontonummer: Plusgiro 401 60 91 - 3


För kontakt med klubben använd kontaktformulär nedan.

 
 
 
 

Medlemsavgift till Rfk Skilling 2024

Juniorer t.o.m. 20 år.            100 kr

Seniorer                               400 kr

Medlemsavgift till Smff 2024 (Sveriges Modellflygförbund):

Per aktiv senior (född 2005 eller tidigare)                              100 kr

Per aktiv junior upp till 18år(född 2006 eller senare)              0kr

Önskas medlemskortet som plastkort kostar det 100 kr extra per kort.


För att bli medlem så hämtar man medlemsansökan. Man fyller i den och skickar in den till mailadress på ansökan och betalar in avgiften till Rfk Skillings Plusgiro 401 60 91-3, även avgift till Smff betalas till Rfk Skillings konto.


  

Dokument

Klicka på understruken text/format för att hämta dokoment


Rfk Skillings stadgar

Medlemsansökan Word Pdf

Flygregler

Flygområde

Smff, Rcff gemensamma säkerhetsregler

Elevhäfte

Nyckelkvittensavtal